BPV-informatie Avans Hogeschool

Jaarrooster HBO-V 19/20

BPV basisnota BPV BN 19/20

BPV basisnota oude curriculum 19-20

Handleiding BPV1 BN LP2

Handleiding BPV3 BN LP9 19/20

Handleiding minoren PZ-CTZ-PP 19/20

Handleiding minor KKJ 19/20

Handleiding herkansing major AGZ

Toelichtende brief werkbegeleiders BPV Major AGZ

Handleiding herkansing major GGZ