BPV-informatie Avans Hogeschool

Jaarrooster HBO-V 19/20

BPV basisnota BPV BN 19/20

BPV basisnota oud curriculum

Handleiding BPV1 BN LP2

Handleiding BPV 2 BN 1819

Handleiding BPV 2 MBO-instroom 1819

Handleiding BPV3 BN LP9 19/20

Handleiding herkansing major AGZ

Toelichtende brief werkbegeleiders BPV Major AGZ

Handleiding herkansing major GGZ